law - will - wittness

De getuigen bij een testament. Wie kan getuigen?

De notaris moet zeer voorzichtig zijn bij wie hij aanneemt als getuige bij een testament.

Loopt het mis bij een notarieel testament, dan namen de rechtbanken vaak de piste om het notarieel testament om te vormen tot een internationaal testament.

Maar er was eens een zaak voor het Hof van Beroep in Antwerpen, waar het ging over de verwantschap van de getuigen met de testator.

Het Hof van Cassatie heeft in die zaak besloten dat de vereisten inzake de getuigen ook gelden voor een internationaal testament.


2007 topic : Testament