De getuigen bij het opmaken van een testament

Het notarieel testament

Er dienen twee getuigen aanwezig te zijn anno 2006, tenzij het testament wordt verleden voor 2 notarissen.

 

Het internationaal testament

Bij het opmaken van een internationaal testament, zullen er 2 getuigen dienen te zijn.

 

Het eigenhandig testament

Bij het opmaken van het eigenhandig testament is er hoegenaamd geen sprake van getuigen.

 

2747.com / law / will / witness

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Getuigen bij het opmaken van een testament

 

Een notarieel testament kan worden opgemaakt door 2 notarissen ofwel 1 notaris en 2 getuigen in 2005.

Bij het opmaken van een internationaal testament zijn steeds 2 getuigen vereist in 2005.

In 2005 vinden we in artikel 10 van de Notariswet vele regels in verband met de getuigen bij een testament. Onder andere de volgende regels:

- de begunstiden in een testament mogen geen getuigen zijn, hun familie en hun personeelsleden ook niet;

- de familie en personeelsleden van de notaris mogen geen getuigen zijn;

- getuigen mogen geen echtgenoten van elkaar zijn.

2005

Trefwoorden inzake testamenten

verpleegster

notaris

handtekening

 

Indien de getuigen verklaarden: over het opmaken van een authentiek testament: dat het testament
op voorhand door de notaris was geschreven, vervolgens werd voorgelezen en uiteindelijk ondertekend.

Een gerechtsdeurwaarder spitste zijn oren en hield de pen in aanslag. Een getuige verklaarde ‘dat de papieren op voorhand waren klaargemaakt’. Dit citaat werd netjes genoteerd door de deurwaarder.

Er is dan valsheid in geschrift in de notariele akte.