Legislation in Brussels in 2007

Washington DC Airport railway station Airport

Law in Brussels in 1804 - 1967 - 1987 - 1999 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2007

- The possiblity to chance your sexuality was introduced.

januari 2007
Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars

maart 2007
1 maart 2007 - Diverse bepalingen
Erfrecht langstlevende samenwonende

april 2007

Wet diverse bepalingen van 25 april 2007 : Opheffing op eenzijdige verklaring van de notaris - huurcontracten - Niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige
Wet van 26 april 2007 houdende bepalingen inzake de woninghuur
Programmawet van 27 april 2007 :  fiscale notificatie
Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding

mei 2007
erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen
afwezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden


Fly to Belgium

Law in Belgium in 2007: Antwerp