Law in The Hague in 1930

Washington DC Airport railway station Airport

Law in The Hague in 1961 -

Treaty
- Verdrag van 12 april 1930 nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit