Law in The Hague in 1961

Washington DC Airport railway station Airport

Law in The Hague in 1930 - 1956 -

Treaties
- Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (Apostilleverdrag), gedaan te Den Haag op 5 oktober 1961.

- Verdrag van 5 oktober 1961 betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen