law : zoning : act

Stedenbouwwet van 1962

Wet van 29 maart 1962

Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw.

Titel I. Ruimtelijke ordening

Titel II. Bouwvergunning

Titel III. Verkavelingsvergunning

Titel IV. Bepalingen van verschillende aard

Titel V. Aanvullende bepalingen voor het Vlaamse Gewest

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Vlaanderen

Op 1999 werd het DORO ingevoerd, maar de inwerkintreding ervan verloopt zeer traag, gemeente per gemeente.

1995 - 1996 -