Stedenbouwwet van 1962

IV. Bepalingen van verschillende aard

Hoofdstuk 1. - Bouwverordeningen

Hoofdstuk 2. - Inlichtingen te verstrekken door de openbare besturen en de notarissen

Hoofdstuk 3. - Strafbepalingen

Hoofdstuk 4. - Fiscale bepalingen