Vlaams decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
 
Hoofdstuk II. Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Hoofdstuk IV. De bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

Afdeling I. De ontwerpen van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten: Art. 5 - Art. 6

Afdeling II.  Besluit tot bescherming van een monument en stads- of dorpsgezicht: Art. 7 - Art. 8 - Art. 9

Afdeling III. Register van beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten: Art. 10

Afdeling IV. Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten: Art. 11 - Art. 12

Hoofdstuk V. Handhaving
Art. 13 - art. 14 -  art 15

Hoofdstuk VI. Overgangs- en opheffingsbepalingen