Stedenbouwwet 1962

Wet van 29 maart 1962 houdende organsatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw (Vlaanderen anno 1995)

Titel I. - Ruimtelijke ordening: Algemene bepalingen - Streekplannen - Gewestplannen - Gemeentelijke plannen - Onteigening en vergoeding - Ruilverkaveling en herverkaveling - Herziening van de plannen

Titel II. - Bouwvergunning: Afgifte van de bouwvergunning - Indiening en behandeling van de aanvragen en beroepen

Titel III. - Verkavelingsvergunning

Titel IV. - Bepalingen van verschillende aard: Bouwverordeningen -Inlichtingen te verstrekken door openbare besturen en de notarissen - Opschorting van de uitvoering van de bouw- en verkavelingsvergunningen - Strafbepalingen - Fiscale bepalingen - Wijzigings-, overgangs- en opheffingsbepalingen

Titel V. - Aanvullende bepalingen voor het Vlaamse Gewest

 

2747.com / law / Ruimtelijke Ordening

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht