law : zoning : act

Stedenbouwwet 1962

Wat oorspronkelijk een Belgische wet was, werd een bevoegdheid van de Gewesten. In Vlaanderen werd de Stedenbouwet van 1962 gewijzigd en gecoordineerd in 1996.

Anno 1999 werden al deze bepalingen gecoordineerd in het DORO. Maar dat is niet meteen volledig en overal in werking getreden.

Vlaamse Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoordineerd op 22 oktober 1996

Titel 1: Ruimtelijke Ordening (art. 1-41)

Titel 2: Bouwvergunning (art. 42-53)

Titel 3: Verkavelingsvergunning (art. 54-57)

Titel 4: Bepalingen van verschillende aard (art. 58-73): Art. 63