Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Titel 1: Inleidende bepalingen

Hoofdstuk I: Doelstellingen en begrippen. (art. 1-5)

Hoofdstuk II: Jaarverslag en Jaarprogramma (art. 6)

Hoofdstuk III: Adviesorganen (art. 7-9)

Hoofdstuk IV: De ambtenaren van ruimtelijke ordening (art. 10-17)