DORO

Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Het decreet zoals ingevoerd in 1999, werd gedurende de jaren daarna voortdurend gewijzigd bij de decreten van:

28 september 1999,
22 december 1999,
26 april 2000,
8 december 2000,
13 juli 2001,
1 maart 2002,
8 maart 2002,
19 juli 2002,
28 februari 2003,
4 juni 2003,
21 november 2003,
7 mei 2004,
22 april 2005,
10 maart 2006,
7 juli 2006
en 22 december 2006.

2006


2747.com / law / Ruimtelijke Ordening

contact


De Belgische stedenbouwwet van 1962 werd in de gewesten voortdurend gewijzigd.

Anno 1996 heeft men in Vlaanderen een coordinatie gemaakt van de toepasselijke bepalingen van de Vlaamse stedenbouwwet.

Anno 1999 heeft men in Vlaanderen dat het Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DORO) ingevoerd. De inwerkingtreding van het DORO gaat stilletjesaan.

Inhoudstafel DORO anno 1999

TITEL 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk I: Doelstellingen en begrippen. (art. 1-5) Hoofdstuk II: Jaarverslag en Jaarprogramma (art. 6) Hoofdstuk III: Adviesorganen (art. 7-9) Hoofdstuk IV: De ambtenaren van ruimtelijke ordening (art. 10-17)

TITEL 2: Planning Hoofdstuk I: Ruimtelijke structuurplannen (art. 18-36) Hoofdstuk II: Ruimtelijke uitvoeringsplannen (art. 37-53) Hoofdstuk III: Stedenbouwkundige verordeningen (art. 54-60) Hoofdstuk IV: Het grondbeleidsplan (art. 61-62) Hoofdstuk V: Recht van voorkoop en onteigening (art. 63-75,) Hoofdstuk VI: De rooilijnplannen (art. 76-77) Hoofdstuk VII: Ruilverkaveling, herverkaveling en landinrichting ( art. 78-83) Hoofdstuk VIII: Planschade en planbaten (art. 84-91)

TITEL 3: Vergunningenbeleid Hoofdstuk I: Het plannenregister (art. 92-95) Hoofdstuk II: Het vergunningenregister (art. 96-98) Hoofdstuk III: Vergunningen (art. 99-133)

TITEL 4: Diverse bepalingen Hoofdstuk I: Informatieverplichtingen (art. 134-142) Hoofdstuk II: Fiscale bepalingen (art. 143) Hoofdstuk III: Het grondfonds (art. 144) Hoofdstuk IV: Vernieling van zonevreemde constructies (art. 145)

TITEL 5: Handhavingsmaatregelen Hoofdstuk I: Strafbepalingen (art. 146-159) Hoofdstuk II: Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister (art. 160-161) Hoofdstuk III: Vernietiging titel (art. 162)

TITEL 6: Wijzigingsbepalingen (art. 163-166)

TITEL 7: Slotbepalingen Hoofdstuk I: Opheffingsbepalingen (art. 167-173) Hoofdstuk II: Overgangsbepalingen (art. 174-204)

 

2747.com / law / Ruimtelijke Ordening

contact