Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Titel 2: Planning

Hoofdstuk I: Ruimtelijke structuurplannen (art. 18-36)

Hoofdstuk II: Ruimtelijke uitvoeringsplannen (art. 37-53)

Hoofdstuk III: Stedenbouwkundige verordeningen (art. 54-60)

Hoofdstuk IV: Het grondbeleidsplan (art. 61-62)

Hoofdstuk V: Recht van voorkoop en onteigening (art. 63-75,)

Hoofdstuk VI: De rooilijnplannen (art. 76-77)

Hoofdstuk VII: Ruilverkaveling, herverkaveling en landinrichting ( art. 78-83)

Hoofdstuk VIII: Planschade en planbaten (art. 84-91)