Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Titel 3: Vergunningenbeleid


Hoofdstuk I: Het plannenregister (art. 92-95)

Hoofdstuk II: Het vergunningenregister (art. 96-98)

Hoofdstuk III: Vergunningen (art. 99-133)


De koop akte