Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Titel 5: Handhavingsmaatregelen

Hoofdstuk I:
Strafbepalingen :
Afdeling 1. Strafsancties: art. 146 - 147
Afdeling 2. Toezicht: art. 148
Afdeling 3. Herstelmaatregelen: art. 149 - 150 - 151
Afdeling 4. Uitvoering van de rechterlijke uitspraak: art. 152 - 153
Afdeling 5. Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen: art. 154 - 155 - 156 - 157
Afdeling 6. Transactie: art. 158159
Afdeling 7. Herstelfonds:  art. 159bis


Hoofdstuk II :
Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister: art. 160 - art. 161


Hoofdstuk III:
Vernietiging titel