Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Titel 6: Wijzigingsbepalingen (art. 163-166)