Notarieel bestuursrecht

Geldigheid van verkavelingsvergunning

Verkoop van een perceel in een verkaveling
Wachttermijn - Attest dat de voorwaarden en lasten zijn uitgevoered of de nodige waarborgen zijn gesteld - Planbaten - Verkavelingsakte

Verval
Kleine verkaveling - Grote verkaveling

Overgangsbepalingen inzake het verval van verkavelingsvergunningen
Aflevering van verkavelingsvergunningen (192 DORO en 203 DORO):
voordien - 22 april 1962 - tussen - 22 december 1970  - tussen - 1 mei 1995 - nadien