De verkavelingsvergunning in Vlaanderen

Aan een verkavelingsvergunning onderworpen handelingen

Het verkavelen van gronden met het oog op woningbouw

Om ten minste een van de onbebouwde kavels te verkopen

 

Het verval van de verkavelingsvergunning

Niet aan werken onderworpen verkavelingen:

- verkoop van 1/3de deel van de loten binnen de 5 jaar na het toestaan van de verkaveling

- verkoop van 2/3de deel van de loten binnen de 10 jaar na het toestaan van de verkaveling

Nalatenschapsverdeling: Kan gelijkgesteld worden met verkoop, doch slechts 1 kavel per deelgenoot

Schenking: Kan gelijkgesteld worden met verkoop, doch slechts 1 kavel per deelgenoot

 

2747.com / law / zoning / allotment permit

contact

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Zakenrecht

Familiaal vermogensrecht