De Belgische Stedenbouwet

Vlaanderen

In Vlaanderen werd deze wet anno 1999 vervangen door het decreet ruimtelijke ordening. Toch is het decreet ruimtelijke ordening niet meteen in werking getreden.

 

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht