DORO

Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DORO)

Titel I. Inleidende bepalingen (art. 1 - 17)

Titel II. Planning (art. 18 - 91)

Titel III. Vergunningenbeleid (art. 92 - 133)

Titel IV. Diverse bepalingen (art. 134 - 145sexies): informatieverplichtingen

Titel V. Handhavingsmaatregelen (art. 146 - 162): strafbepalingen

Titel VI. Wijzigingsbepalingen (art. 163 - 166)

Titel VII. Slotbepalingen (art. 167 - 204)

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening anno 1999

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Na de regionalisering van de materie ruimtelijke ordening, werd in Vlaanderen de Belgische stedenbouwet verwerkt tot het decreet Ruimtelijke Ordening.

De inwerkingtredening van het decreet was niet voor meteen. Concreet werden vastgoedmakelaars en notarissen wel meteen verplicht anderhalve bladzijde informatieve tekst (artikel 99 DORO) op te nemen in verkoopsovereenkomsten.