strafbaar
DORO: Titel 5: Handhavingsmaatregelen:

Hoofdstuk I: Strafbepalingen (art. 146-159)

Afdeling 1. Strafsancties: art. 146 - 147

Afdeling 2. Toezicht

Afdeling 3. Herstelmaatregelen

Afdeling 4. Uitvoering van de rechterlijke uitspraak

Afdeling 5. Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen

Afdeling 6. Transactie

Afdeling 7.  Herstelfonds