Vlaamse ruimtelijke ordening

Het decreet Ruimtelijke Ordening (DORO)

In 1999 werd het Vlaamse decreet houdende de ruimtelijke ordening ingevoerd.

Het decreet is anno 2006 in de meeste Vlaamse steden en gemeenten nog niet volledig in voege omdat de er anno 2006 nog geen goedgekeurde plannen en vergunningenregisters zijn.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht