De foutloze akte : De foutloze koopakte

Informatieverplichtingen van de notaris

artikel 137 DORO anno 2007:

1° of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;

Deze bepaling is gezien artikel 199 DORO (overgangsrecht) in heel Vlaanderen onmiddellijk in werking getreden.

De verkoper verklaart:
- dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, met uitzondering van ....

De koop akte