strafbaar
DORO: Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 (voor het Vlaamse Gewest)
Titel V. Handhavingsmaatregelen

Hoofdstuk I. Strafbepalingen - Afdeling 1. Strafsancties

Artikel 146

Artikel 147

Alle bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85, zijn van toepassing op de in artikel 146 bedoelde misdrijven.