Notarieel bestuursrecht

Strafrechtelijke sancties inzake ruimtelijke ordening

Strafbare gedragingen - Strafbare personen - Strafsancties