Notarieel bestuursrecht

Herstelmaatregelen inzake ruimtelijke ordening

Oorspronkelijke toestand - Aanpassing - Geldsom