koopakte
DORO: Titel 4: Diverse bepalingen

Hoofdstuk I: Informatieverplichtingen

1. De algemene informatieverstrekking

2. Het stedenbouwkundig uittreksel en attest

(3. Het planologisch attest)

4. Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar :

art. 137 : verplichte vermeldingen

art. 138 : verdeling

art. 139 : verkavelingsakte

art. 140 :

5. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten

6. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit