DORO - Titel IV. Diverse bepalingen - Hoofdstuk I. Informatieverplichtingen

Afdeling 1. De algemene informatieverstrekking

Artikel 134

§ 1. […]
(decreet van 21 november 2003, artikel 39)

§ 2. Het plannenregister is toegankelijk voor het publiek in het gemeentehuis.
Iedereen kan op aanvraag een uittreksel krijgen van het plannenregister binnen een termijn van 30 dagen na betaling van de kosten. De [ambtenaren van ruimtelijke ordening, als vermeld in artikelen 10 tot 13] krijgen onmiddellijk een gratis uittreksel.
(decreet van 26 april 2000, artikel 54)
(decreet van 10 maart 2006, artikel 110)
De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen voor het aanvragen en afleveren van uittreksels van het plannenregister.

§ 3. Het vergunningenregister is toegankelijk voor het publiek in het gemeentehuis.
Iedereen kan op aanvraag een uittreksel krijgen van het vergunningenregister binnen een termijn van 30 dagen na betaling van de kosten. De [ambtenaren van ruimtelijke ordening, als vermeld in artikelen 10 tot 13] krijgen onmiddellijk en gratis een uittreksel.
(decreet van 26 april 2000, artikel 54)
(decreet van 10 maart 2006, artikel 110)
De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen voor het aanvragen en afleveren van uittreksels van het vergunningenregister.