DORO - Titel IV. Diverse bepalingen - Hoofdstuk I. Informatieverplichtingen

Afdeling 3. Het planologisch attestArtikel 136
[...]
(decreet van 19 juli 2002, artikel 5)