Ruimtelijke ordening in Vlaanderen: informatieverplichtingen

Informatieverplichtingen onder de wet op de stedenbouw

 

 

Informatieverplichtingen onder het Vlaamse decreet ruimtelijke ordening

- De informatieplicht van de notaris

- De informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten (2001)

- De informatieplicht met betrekking tot publiciteit

 

2747.com / law / zoning / information

contact

Notarieel recht

Ruimtelijke Ordening

Administratief recht

Vennootschappenrecht

Burgerlijk recht

Familiaal vermogensrecht

Milieurecht