Vlaamse Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4

Hoofdstuk II. De beschermingsprocedure
Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13

Hoofdstuk III. Beschermingsvoorschriften
Art. 14

Hoofdstuk IV. Behoud van erfgoedlandschappen
Afdeling 1. Stap 1: Aanduiding van ankerplaatsen: Art. 15 - Art. 16
Afdeling 2. Stap 2: Erfgoedlandschappen: Art. 27

Hoofdstuk VI. Beheer
Art. 32 - Art. 33

Hoofdstuk VII. Maatregelen voor algemene landschapszorg
Art. 37

Hoofdstuk VIII. Toezichts- en strafbepalingen
Art. 40

Hoofdstuk IX. Overgangs- en opheffingsbepalingen
Art. 43