Ruimtelijke ordening en stedenbouw in Vlaanderen

Informatieverplichtingen

Voorkooprechten

Vergunningen

Zonevreemd bouwen en exploiteren

Fiscale bepalingen

Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening : 2006

 

2747.com / law / zoning / law / Belgie

contact

Notarieel recht

Administratief recht

Vennootschappenrecht

Burgerlijk recht

Familiaal vermogensrecht

Milieurecht