Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
Titel 3: Vergunningenbeleid:

Hoofdstuk III. Vergunningen


Afdeling 1. De stedenbouwkundige vergunning: Artikel 99 - Artikel 100

Afdeling 2. De verkavelingsvergunning: Artikel 101

Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen: Artikel 102 - Artikel 103 - Artikel 104

Afdeling 4. Lasten en voorwaarden verbonden aan de vergunningen en tijdelijke vergunningen: Artikel 105

Afdeling 5. De procedureregels in eerste aanleg: Artikel 106 tot 114

Afdeling 6. De beroepen: Artikel 115 tot en met 126

Afdeling 7. Bijzondere bepalingen betreffende bepaalde aanvragen : Artikel 127

Afdeling 8. Verval van de stedenbouwkundige vergunningen: Artikel 128

Afdeling 9. Verval van de verkavelingsvergunning: Artikel 129 tot 131

Afdeling 10. Wijziging van de verkavelingsvergunningen: Artikel 132

Afdeling 11. Bijzondere bepalingen betreffende verkavelingen: Artikel 133