Liber amicorum Christian De Wulf

Enkele informatieverplichtingen van de notaris inzake ruimtelijke ordening nader bekeken

Overgangsbepaling - Informatieverplichtingen in artikel 137 - Sancties bij niet-naleving van de informatieverplichtingen

Informatieverplichtingen van de instrumenterende ambtenaar:

1. Vermeldingen in de akte

2. Verplichtingen bij akten houdende overdracht van een onroerend goed waarop een herstelmaatregel rust

3. Verplichtingen bij akten houdende overdracht van een onroerend goed waarvoor een planbatenheffing verschuldigd is

4. Verplichtingen bij akten houdende overdracht van een onroerend goed wanneer een onderhandse akte in een authentieke akte moet worden opgenomen

5. Verplichtingen bij akten betreffende een hypothecaire lening of krediet

Notarieel bestuursrecht