Stedenbouw in Vlaanderen: voorkooprechten

Welke goederen zijn onderworpen aan een Vlaams voorkooprecht?

a. Vlaamse Wooncode

b. Decreet op het natuurbehoud

c. Decreet op de zeehavens

d. Decreet ruimtelijke ordening

e. Mobiliteitsplan Antwerpen

f. Decreet betreffenfde het integraal waterbeleid

g. Decreet agentschap Waterwegen en Zeekanaal

h. Decreet agentschap de Scheepvaart

Helaas is er anno 2007 in Vlaanderen geen geintegreerde databank waar alle voorkooprechten per eigendom kunnen geraadpleegd worden.

Prijsopsplitsing bij een gedeeltelijke voorkooprecht
Positieve discordantie - Negatieve discordantie

De samenloop van voorkooprechten
Wanneer meer dan 1 begunstigde zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen.
Interne samenloop - Externe samenloop

De Vlaamse grondenbank
Decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank
Decreet van 25 mei 2007 betreffende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Notarieel bestuursrecht