Stedenbouw in Vlaanderen: voorkooprechten

Decreet zeehavens

2 maart 1999