Stedenbouw in Vlaanderen: voorkooprechten

Decreet Ruimtelijke Ordening (DORO)

18 mei 1999