Stedenbouw in Vlaanderen: voorkooprechten

Mobiliteitsplan Antwerpen

Decreet van 12 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)