Stedenbouw in Vlaanderen: voorkooprechten

Decreet agentschap waterwegen en zeekanaal

2 april 2004