Stedenbouw: verjaring

Vlaanderen - Brussel - Wallonie
Artikel 146 DOROµ

Notarieel bestuursrecht