Stedenbouw: notariele informatieplicht

Vlaanderen - Brussel - Wallonie

Artikel 137 DORO

Publiciteit


Akten van overdracht

Notarieel bestuursrecht