Stedenbouw: zonevreemd

Vlaanderen - Brussel - Wallonie
De notaris dient in het kader van zijn algemene informatieplicht alle betrokken partijen in te lichten over het statuut van zonevreemdheid.

De notaris dient de koper te informeren over de volgende mogelijkheden:

Artikel 145 DORO

Artikel 145bis DORO

Artikel 145ter en quater DORO

Artikel 195bis DORO

Een rechtbank kan de titel van de koper vernietigen: artikel 162 DORO.

Notarieel bestuursrecht