De foutloze akte : De foutloze koopakte

Informatieverplichtingen van de notaris

artikel 137 DORO anno 2007:

1° of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;

2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;

3° of er voor het onroerend goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 146 of 149 tot en met 151 en iedere in de zaak gewezen beslissing;

4° of er op het onroerend goed een voorkooprecht rust, zoals bedoeld in artikel 63;

5° de lasten en voorwaarden die opgelegd zijn bij de verkavelingsvergunning.

Commentaar

Voor vele steden en gemeenten zullen anno 2007 allen de bepalingen onder 1° en 3° reeds in werking treden gezien artikel 199 DORO (overgangsrecht).
- 1° de verkoper zou dit kunnen verklaren. Stad of gemeente kunnen door de notaris worden aangeschreven.
- 3° deze informatie kan de notaris vinden in de hypothecaire staat


De koop akte