Vergunningen inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Een schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande machtiging

Vergunningsplichtige handelingen

Aan een verkavelingsvergunning onderworpen handelingen

De vergunningsprocedure in eerste aanleg

Beroepen

De geldigheidsduur van stedenbouwkundige vergunningen

Verval, herziening, wijziging, vernietiging en afstand van verkavelingsvergunning

 

2747.com / law / zoning / permit

contact

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Zakenrecht

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk recht