Voorkooprechten inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen

De goederen onderworpen aan een voorkooprecht

 

Begunstigden van het voorkooprecht

 

De procedure

- Verkoop uit de hand

- Openbare verkoop

 

Uitgesloten gevallen

 

Miskenning van het voorkooprecht

 

Toepassingsproblemen

 

Samenloop van voorkooprechten

 

 

2747.com / law / zoning / preemption

contact

Ruimtelijke Ordening

Notarieel recht

Huurrecht

 

Burgerlijk Recht

Zakenrecht