Notarieel bestuursrecht

Vermoeden van stedenbouwkundige vergunning

96 DORO
191 DORO

Constructies van voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962
Onweerlegbaar vermoeden van vergunning

Tot definitieve vaststelling gewestplan
Vermoeden van vergunning