Publiciteit en stedenbouw

Regionalisering van de materie

Sinds 1999 heeft Vlaanderen een eigen Decreet houdende de Ruimtelijke Ordening waarin regels inzake publiciteit vervat zitten

 

2747.com / law / /

contact

Publiek recht Burgerlijk recht