koopakte
Aangezien de ruimtelijke ordening een bevoegdheid van de gewesten is geworden, vinden we de toepasselijke wetgeving terug per gewest:

- Vlaanderen,

- Brussel,

- Wallonie.


De Belgische stedenbouwet van 1962 bevatte reeds verplichtigen met betrekking tot de koopakte.

De notaris zal trachten te achterhalen of het verkochte eigendom geklasseerd is als monument. De verkoper moet dit weten.