De koop akte
In Vlaanderen vinden we de toepasselijke wetgeving inzake ruimtelijke ordening in het Decreet Ruimtelijke Ordening (DORO).

Dit decreet werd ingevoerd in 1999, maar is anno 2007 nog maar op een handvol gemeenten volledig in werking getreden, omdat slechts enkele gemeenten beschikken over de vereiste informatieregisters en andere vereisten van het decreet.

- De informatie inzake ruimtelijke ordening die de notaris moet vermelden in de koopakte vinden we opgesomd in art. 137 DORO.
Indien het verkochte eigendom geklasseerd is als monument, moet de notaris dit melden in de koopakte en van de overdracht melding doen aan de administratie bevoegd voor monumenten.