Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Hoofdstuk I Definities

Art. 1 - Art. 2

Hoofdstuk II Inventarisatie

Afdeling 1. Opstellen van de Inventaris Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14

Hoofdstuk III Heffing

Afdeling 1. Vaststelling van de heffing Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18 - Art. 19 - Art. 20 - Art. 21 - Art. 22 - Art. 23
Afdeling 2. Inning van de heffing Art. 24 - Art. 25 - Art. 26 - Art. 27 - Art. 28 - Art. 29 - Art. 30 - Art. 31 - Art. 32
Afdeling 3. Opschorting van de heffing
- Subafdeling 1. Opschorting door een vernieuwing, al of niet gekoppeld aan de beëindiging van de leegstand Art. 34
- Subafdeling 2. Opschorting voor nieuwe eigenaars Art. 36
- Subafdeling 3. Opschorting voor leegstaande, maar niet verwaarloosde bedrijfsruimten Art. 38
- Subafdeling 4. Opschorting ingevolge staving van de beëindiging van de vernieuwing en/of de leegstand Art. 40
- Subafdeling 5. Sancties Art. 41

Hoofdstuk IV Financiële ondersteuning van de verwerving en de saneringswerkzaamheden in het kader van de vernieuwing

Art. 42

Hoofdstuk V Onteigening tot algemeen nut

Art. 50

Hoofdstuk VI Slotbepaling

Art. 51

Uitvoeringsbesluit
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Omzendbrief
RO/99/03 10 juni 1999 betreffende de toepassing van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en het uitvoeringsbesluit van 1 juli 1997.